Nyheder

CGC-forsker Christina Jerne har, i fællesskab med Nando Dalla Chiesa, udgivet en artikel om undersøgelsen Political and administrative conditions of Sicily fra det sene nittende århundrede. 

Undersøgelsen var blandt de første politiske studier af den italienske mafia, udført af Leopoldo Franchetti og Sidney Sonnino. Hvor undersøgelsen formelt set er en politisk rapport, indeholder den alle kvaliteter ved en rig etnografisk beskrivelse af magt. Blandt andet præsenterer rapporten sociologisk evidens for de modsætninger som følger liberale demokratiers indtog, såsom institutionaliseringen af de voldelige sociale ordener som eksisterede før demokratiet, og som i dette tilfælde er blevet en integreret del af staten. Artiklen er udgivet i det interdisciplinære tidsskrift Etica Pubblica.

CGC-forsker, Atreyee Sen, udgiver artikel om pandemiens påvirkning af udsatte, kvindelige migranter i Indien.

Sen har bidraget til tidsskriftet L'Homme. European Review of Feminist History med kommentaren "Pandemic Rape: The Corona Crisis, Informal Gendered Support and Vulnerable Migrant Women in India". Udgivelsen belyser hvorledes Covid-19 pandemiens følger, og forbinder den indeværende pandemi med observerede stigninger i antallet af rapporteringer af ægteskabelig voldtægt og hustruvold. Forfatteren udpeger dertil den langsommelige process i gennemførslen af politiske tiltag som prioriterer udsatte kvinders tryghed. Artiklen kan tilgås her.

CGC-forsker, Camilla Ida Ravnbøl, bidrager til et internationalt magasin om hjemløshed

Ravnbøl har bidraget til vinterudgaven af magasinet Homeless in Europe, et magasin af FEANTSA - European Federation of National Organisations Working with the Homeless. Vinterudgaven er særligt dedikeret til Romaers oplevelser med hjemløshed i Europa. Ravnbøls artikel, "When Patchworks Dissolve - Perspectives on Destitute Roma Families' Economic Livelihoods", dykker ned i oplevelsen af Romaers hjemløshed i København, på baggrund af feltarbejde med 40 Rumænske Romaer, og har særligt fokus på deres prekære indtægtskilder og generelle økonomiske situation. Læs Ravnbøls bidrag her, og dyk ned i resten af magasinet.

CGC-forsker, Line Richter, deltog for nyligt i UNODC-ekspertmøde

Den 3. december deltog Richter i UNODC-ekspertgruppemødet om ”Kønsdimensioner ved forværret migrantsmugling”.

Postdoc ved CGC, Line Richter, udgiver et kapitel i en bog om afrikansk migration mod Europa
Richter bidrager til bogen med sit kapitel med titlen: “Paths to Paris. Hodological space and invisibility among Malian migrants without papers”. Bogen diskuterer nye perspektiver på migrationsstyring og dens virkninger på forskellige grupper af mennesker på farten i forbindelse med et stærkt politiseret og offentliggjort emne - afrikansk migration mod Europa. Læs mere om kapitlet her.

 

CGC-forsker, David Sausdal bidrager til et online redigeret bind med fokus på politi og arbejdskraft”

Når behagelige aspekter af politiets arbejde fjernes, viser forskning med danske betjente, at de fratages muligheden for at forholde sig til mistænkte som mere end kriminelle.” I essayet antyder Sausdal, at aktuelle teorier kunne gøre med en bedre forankring i de særlige forhold ved politibetjentenes hverdagsliv. Essayet er udgivet af Anthropological Society for Work, og du kan læse det her.

CGC-forsker Atreyee Sen udgiver ny artikel i tidskrift

Artiklen med titlen: Pandemic Rape: The Corona Crisis, Informal Gendered Support and Vulnerable Migrant Women in India af Sen blev for nylig udgivet i tidskriftet ‘L’Homme. Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft’. Læs mere om artiklen af Atreyee Sen her.  

Anja Simonsen præsenterede til konference

På konferencen ’Grænser, subjektivitet og iconoclasm’ d. 22-23 oktober 2020 præsenterede CGC-forsker Anja Simonsen et nyt skriv med titlen ’Biometric ambiguities: Registration for better and for worse’.

Bog om kapacitetsopbygning til søsikkerhed udgivet

Hvordan kan lande øge deres maritime sikkerhed? Hvordan kan de bedre tackle udfordringer som ulovligt fiskeri, havpirateri eller smugling? Hvordan kan det internationale samfund bedre hjælpe lande med svagere kapacitet? En vigtig ny bog, der er skrevet af SafeSeas-teamet, behandler disse og relaterede spørgsmål. Bogen trækker på et 18 måneders forskningsprojekt, der har samlet erfaringerne i det vestlige Indiske Ocean. Bogen giver et overblik over de udfordringer, der er knyttet til kapacitetsopbygning til søs. Det giver en ramme for evaluering og undersøgelse af huller, behov og fremskridt med at udvikle maritime sikkerhedssvar. Syv lande undersøges detaljeret: Israel, Pakistan, Sydafrika, Kenya, Seychellerne, Djibouti og Somalia. Bogen supplerer værktøjssættet til bedste praksis for kapacitetsopbygning til søs, der blev offentliggjort tidligere. Det er et must at læse for alle, der er interesseret i søfartssikkerhed, hvordan man bedst organiserer svar, og hvordan man derefter leverer kapacitetsopbygning. Det er en vigtig ny kilde for dem, der beskæftiger sig med at forbedre maritim sikkerhed, havstyring, men det giver også ny analytisk tænkning til den videnskabelige debat. Bogen er tilgængelig via forlagets hjemmeside: https://www.palgrave.com/gp/book/9783030500634.

Christina Jerne holdt et foredrag om bander og spiritualitet på et specialiseringskursus for danske fængselspræster.

I forbindelse med et kursus om "Pastoral identitet i en multikulturel sammenhæng" organiseret af Folkekirkens uddannelsesprogram, blev Jerne inviteret til at holde en forelæsning "Tro, offer og solidaritet i danske minoritetsbander". Foredraget behandlede blandt andet forholdet mellem marginalitet og religion, håb og offer og den rolle, som præster og åndelig praksis kan spille for at afbøde vold.

Christina Jerne kommenterede forskellene mellem svensk og dansk indsats for at bremse banderelateret kriminalitet i Die Welt.

Jerne understregede, at Sverige har sværere ved at dæmme op for bandevold end Danmark på grund af en mere udbredt politisk korrekthed, der undgår at adressere spørgsmål om etnicitet og race, som er centrale for nutidig skandinavisk bendevold. Mens den svenske offentlige debat ser ud til at beundre skærpelsen af ​​straffeforanstaltninger i Danmark, understreger Jerne, at denne afskrækkelsesstrategi har haft ringe eller ingen effekt. Den mest succesrige indsats, bemærker Jerne, er i stedet kommet fra forebyggende initiativer, der har arbejdet tværgående for at lette dialogen og opbygge relationer mellem forskellige interessenter, der bor i dårligt stillede kvarterer (boliger, NGO'er, muslimske samfund, skoler, brandmænd og politiet).

CGC-forskere udgiver kapitler i ny bog

Lektor Atreyee Sen (KU) i samarbejde med Johan Lindquist (Stockholms Universitet) og Marie Kolling (DIIS) har co-redigeret bogen med titlen: Who's Cashing in? Contemporary Perspectives on New Monies and Global Cashlessness, Berghahn Books i bogserien Critical Interventions: A Forum for Social Analysis. I bogen har postdoc Camilla Ida Ravnbøl og lektor Atreyee Sen (forskere ved CGC) bidraget med et kapitel hver med henholdsvis titlerne: 'Exclusively Simple: The Impact of Cashless Initiatives on Homeless Roma in Denmark' og ‘Borrowing from the Poor: Informal Labour, Shifting Debt Relations and the Demonetisation Crisis in urban India’. Bogen er Open Access og kan læses og downloades her.

Christian Bueger, forsker ved CGC, deltager i podcast om blå kriminalitet

 I en nylig episode af podcasten SeaControl fra Center for International Maritime Security (CIMSEC) diskuterer Bueger de grundlæggende ideer fra sit seneste papir om blå kriminalitet. Skrevet sammen med Tim Edmunds foreslår artiklen, der er offentliggjort i Marine Policy, en ny matrix af tværnationalt organiseret hav. I podcasten diskuterer Bueger, hvorfor et sådant skridt er vigtigt for at blive bedre til at forstå skjulte forbrydelser og sammenhængen mellem dem. Lyt til podcasten her.

 

Christina Jerne, postdoc ved CGC, udtaler sig om bandekonflikten i Korsør i Berlingske

”Mæglingsforsøget i forhold til problemerne i Korsør er usædvanligt, forklarer postdoc Christina Jerne, der forsker i bandekonflikter ved Københavns Universitet.” Læs resten af kommentaren og artiklen her.

David Sausdal, postdoc ved CGC, kommenterer det nye regeringsforslag om øget nærhed til politiet på flere medieplatforme

”Nærhed og tryghed 'lyder' jo rigtigt. Der er en efterspørgsel blandt borgerne efter, at man gerne vil kunne se og møde sin betjent, og det er godt, at en regering på den måde lytter til sin befolkning,” siger Sausdal. ”Men det er også vigtigt at gøre noget, der faktisk virker, og der er begrænset evidens for, at den her form for nærhed i politiarbejdet faktisk skaber mindre kriminalitet.” Du kan finde links til artiklerne og radioudsendelserne her.

CGC forsker, Line Richter, udgiver kronik i den danske avis Information

I Algeriet er migranters rettigheder under voldsomt pres. De lever i frygt for tvangsudvisninger og vold. Der er et stort behov for, at der bliver lagt et effektivt internationalt pres på Algeriet for at give migranter basale rettigheder. Artiklen med titlen: 'Ali har levet som papirløs migrant i ti år. Han frygter mest at blive efterladt i Sahara' er på dansk og kan læses her.

Studér juridisk antropologi i foråret med CGC-forsker Camilla Ida Ravnbøl

”Jura er overalt, og det samme er juridiske antropologer” konkluderede den amerikanske antropolog Sally Engle Merry i 2017 - hvorved der blev åbnet nye spørgsmål om de forskellige former, som jura tager i det moderne samfund, og de måder, hvorpå antropologer i dag kan studere det sociale liv omkring lov. Sådanne spørgsmål vil blive udforsket i løbet af dette kursus, der giver bachelor- og kandidatstuderende en introduktion til antropologi af jura. Læs mere her: https://kurser.ku.dk/course/aana18122u/2020-2021

CGC-forsker, Nikolas Emmanuel, udgiver artikel i tidsskrift, der er organiseret af Cornell University's Eunuadi Center

I løbet af de sidste flere år har spørgsmål omkring migration (både uregelmæssigt og ikke) og flygtninge fået bred opmærksomhed. Ud over retorik og mediehype forbliver der imidlertid et vigtigt spørgsmål tilbage. Hvilken type politikker bruges til at styre strømmen af ​​migranter og flygtninge langs nogle af de travleste ruter mellem Afrika og Europa? Artiklen med titlen: ” Incentivizing the Management of Migration Flows between Africa and Europe: The Case of the Western Mediterranean Corridor” vil søge at besvare dette spørgsmål. Emmanuel holder desuden et foredrag om artiklens emne i OECDs hovedkvarter i Paris til december.

Forsker ved CGC Christian Bueger udtaler sig om den seneste katastrofe i Beiruts havneområde

Om eftermiddagen den 4. august dræbte en større eksplosion i havnen i Beirut over 100 mennesker og efterlod tusinder sårede. I betragtning af havnens betydning for Libanons økonomi vil konsekvenserne mærkes i årevis. Læs resten af ​​Buegers kommentar her.

Sausdal, postdoc ved CGC, offentliggør artikel i det videnskabelige tidsskrift Policing and Society

Ved hjælp af en etnografisk undersøgelse af det danske politi fremhæver artiklen den ofte upåagtede fordel ved at være mere analytisk opmærksom på de mange almindelige og endda banale aspekter af politiets arbejde. Du kan læse artiklen af Sausdal her.

David Sausdal, forsker ved CGC, bidrager til artikel i den danske avis Jyllands-Posten

Sausdal, postdoc ved Center for Global Kriminologi, mener, at politiet har et potentielt stigende legitimitetsproblem i forhold til etniske minoriteter. Du kan læse artiklen i Jyllands-Posten.

CGC-forsker Christian Bueger udgiver artikel og kapitel i ny bog om blue crime

Bueger offentliggjorde for nylig henholdsvis artiklen Blue Crime: Conceptualising transnational organized crime at sea, og kapitlet What are the peace and security challenges of the maritime, begge omhandlende problematikker omkring og forskellige manifestationer af blue crime og reaktionerne herpå. Du kan finde artiklerne af Bueger her. Følg nedenstående links for mere information om emnet:

Covid og maritim sikkerhed i Guineabugten: http://bueger.info/covid-and-maritime-security-in-the-gulf-of-guinea/

 Har vi den rigtige data til bekæmpelse af pirateri ?: http://bueger.info/do-we-have-the-right-data-for-fighting-piracy/

 AMARIS-projekt afholder kickoff-begivenhed: http://www.saféeas.net/amaris-project-holds-kick-off-event/

CGC forsker David Sausdal udgiver artikel i den danske avis Politiken

For nylig publicerede Sausdal artiklen: Man er en dårlig betjent, hvis man er voldsparat. Men også, hvis man ikke tør tage hårdt fat, der argumenterede for en mere nuanceret debat omkring politiets fysiske arbejde og deri deres voldsmonopol. I stedet for at simplificere debatten til at omhandle problematikker omkring rigtigt og forkert, burde vi i stedet kunne sætte os selv i politiets sted. Læs artiklen i Politiken.

Henrik Vigh og Trine Mygind Korsby fra Institut for Antroplogi var i Radio4 for at fortælle om deres feltarbejde i Nordirland og Rumænien.

Det skete i udsendelsesrækken 'Tæt på', som i den forløbne uge satte fokus på fire antropologers feltarbejde uden for Danmark under overskriften 'De moderne eventyrer'. I den ene af de fire udsendelser fortæller postdoc Trine Mygind Korsby om sit ophold i Galați i det østlige Rumænien. Her boede hun i et år op og ned ad de unge mænd, som hjælper rumænske kvinder til Vesteuropa som sexarbejdere. I en anden udsendelse fortæller professor Henrik Vigh om sit feltarbejde i Belfast, hvor han siden 1990’erne i flere omgange har levet med medlemmer af den protestantiske terrorgruppe Ulster Volunteer Force. Det er også muligt at lyttte til et sammendrag med alle fire antropologer her.

Radio 4, Tæt på: De moderne eventyrer – En moralsk alfons. Interview med CGC forsker Trine Mygind Korsby.

Trine Mygind Korsby, der er postdoc ved CGC, tager lytteren med til byen Galați i det østlige Rumænien, hvor hun i et år boede op og ned ad de unge mænd, som hjælper rumænske kvinder til Vesteuropa som sexarbejdere. Udsendelsen indgår i udsendelsesrækken 'Tæt på', som i uge 22 satte fokus på fire antropologers feltarbejde uden for Danmark under overskriften 'De moderne eventyrer'. Lyt til podcasten på Radio 4's hjemmeside.

Radio 4: Tæt på: Fred uden Fred. Interview med centerleder Henrik Vigh, der fortæller om sit feltarbejde i Belfast.

Henrik Vigh, centerleder for CGC, fortæller om sit feltarbejde i Belfast, hvor han siden 1990’erne i flere omgange har levet med medlemmer af den protestantiske terrorgruppe Ulster Volunteer Force. Hvorfor kunne de ikke slippe våbnene og nyde freden, spørger udsendelsen. Den indgår i udsendelsesrækken 'Tæt på', som i uge 22 satte fokus på fire antropologers feltarbejde uden for Danmark under overskriften 'De moderne eventyrer'. Lyt til podcasten 'Tæt på' på Radio 4's hjemmeside.

Forsker David Sausdal reflekterer over stigningen i grænseoverskridende kriminalitet i forbindelse med Danmarks ikke-medlemskab af Europol

I en for nylig offentliggjort artikel af DR reflekterer Sausdal over fremkomsten af grænseoverskridende kriminalitet i forbindelse med Danmarks ikke-medlemskab af Europol. Sausdal siger: "Som ikke-medlem af Europol og uden adgang til søgeredskabet Quest, stiller vi os i en uheldig situation" - som en kommentar til diskussionen, om vi skal genforhandle Europol-aftalen eller ej. Artiklen er på dansk og kan læses her.

Forsker Henrik Vigh gav keynote lecture på symposium
På konferencen holdt Vigh en keynote lecture med titlen Setting the Scene: Crisis and Chronicity. Symposiet: Critical Explorations of Crisis blev afholdt af PUFENDORF IAS i Lund, Sverige. Se programmet her. 

CGC-forsker David Sausdal kommenterer på den danske grænsekontrol i Kristeligt Dagblad
I artiklen Omstridt grænsekontrol kan styrke sikkerheden af ​​den danske avis Kristeligt Dagblad kommenterer Sausdal på de umiddelbare og symbolske virkninger af grænsekontrollen, som den danske regering indførte ved grænsen til Tyskland i 2016. Læs artiklen om den danske grænsekontrol her.

Forsker Pablo Selaya præsenterede forskning om vold mod kvinder i Tanzania på konference i Kairo, Egypten
Selaya præsenterede sin forskning om vold mod kvinder i Tanzania på en konference om eksperimentelle beviser i Afrika og Middelhavet, der blev arrangeret af ​​Kairos Universitet i Egypten, Det Tekniske Universitet i Berlin og Hamborg Universitet. På konferencen præsenterede han resultaterne fra en tilfældiggjort kontrolundersøgelse, der testede effektiviteten af ​​politiske interventioner for at øge opmærksomheden og reducere forekomsten af ​​vold mod kvinder i Tanzania. Se konferenceprogrammet her.

Forsker David Sausdal udtaler sig om politiets overvågning i den danske avis Politiken
Sausdal udtaler sig om ansigtsgenkendelsesteknikker i den aktuelle debat om politiovervågning. Læs artiklen om politiets overvågning her.

Center for Global Kriminologi I Spanien
To kandidatstuderende ved Københavns Universitet og forskningsassistenter ved Center for Global Kriminologi, studerer i øjeblikket den politiske uoverensstemmelse i Spanien og udviklingen følgende dommen over de Catalanske ledere der faldt den 14. oktober. 
CRIMTANG-projektet er vært for seminar om social skade og lidelse

I uge 39, 2019 var CRIMTANG-projektet vært for et seminar syd for Barcelona om zemiologi med fokus på social skade og lidelse, hvor forskningsgruppen i øjeblikket udfører feltarbejde. På seminaret mødtes deltagerne fra kriminologi, antropologi, økonomi og statsvidenskab fra hele verden for at diskutere nye projekter og løbende forskning relateret til emnet. Seminaret bød deltagerne på ny indsigt gennem andre discipliner samt mulighed for at diskutere deres præsenterede ideer og projekter.

Forsker for Center for Global Kriminologi, Christian Bueger, udgiver artikler om forskningsprojektet SafeSeas

Den første artikel: Maritime Security and the Capacity Building Challenge: Introducing the SafeSeas Best Practice Toolkit introducerer og fremhæver de vigtigste indsigter i det toolkit til best practice i erfaringen med maritim sikkerheds-kapacitetsopbygning, der blev resultatet af projektet, der sigter mod at samle erfaringer og udvikle best practice. Den anden artikel: Maritime security: the uncharted politics of the global sea opfordrer til et bredere videnskabeligt engagement med søfartssikkerhed på måder, der tager havet som udgangspunkt; måder, der kan undersøge forhold og sammenhænge mellem emner, deres rumlige og epistemiske karakteristika samt arten og udviklingen af ​​maritime styreordninger. Den sidste artikel: Into the sea: capacity-building innovations and the maritime security challenge er en af ​​de første artikler til at analysere aktivitetsområdet inden for maritim sikkerhedskapacitet. Artiklen dokumenterer betydningen, omfanget og variationen af ​​kapacitetsopbygningsaktiviteter i regionen omkring det vestlige Indiske Ocean (WIO) og undersøger måderne, hvorpå kapacitetsopbygning til søs har inkorporeret innovative egenskaber, der udvikler og udvider kapacitetsopbygningsdagsordenen som traditionelt forstået. Find referencer til alle artiklerne her.

Forsker for Center for Global Kriminologi David Sausdal offentliggjorde for nylig en artikel med SAGE Publishing og European Journal of Criminology med titlen: Terrorizing police: revisiting 'the policing of terrorism' fra dansk politis perspektiv 

Artiklen genoptager debatten om krigen mod terror og konsekvenserne af dette fænomen. Artiklen viser, at ideen om, at politiet (fordelagtigt) drager fordel af krigen mod terror, drager utilsigtede konklusioner - i det mindste set ud fra frontlinje ansvarliges perspektiv. Du kan finde artiklen 'Terrorizing police' her.

Forsker for Center for Global Kriminologi, Nikolas G. Emmanuel, udgav og præsenterede for nylig artiklen: “Uses and Abuses of Migration Data on Africa” om migrationsdynamikken mellem Afrika og Europa på Africa’s Grand Challenges conference, sponsoreret af SAIPIR og Cornell University's IAD i august 5-7, 2019 (Livingstone, Zambia).
Præsentationen fokuserede på tendenser i den nylige migrationsdynamik mellem Afrika og Europa. Præsentationen blev opdelt i tre sektioner. Først blev der givet en oversigt over migrationsdynamikken langs den europæiske V / NV afrikanske-SV-korridor, primært mellem Marokko og Spanien. Efterfølgende blev de tilgængelige data fra henholdsvis nationalt / regionalt / internationalt niveau og NGO-kilder om migration langs korridoren undersøgt. Og slutteligt blev udviklingen af ​​de nylige indbyrdes forbindelser mellem Marokko, Spanien og EU for at konfrontere migrationstendenser langs denne rute undersøgt. Emmanuel konkluderede, at der er opstået et mønster mellem de enkelte europæiske lande (og EU) og deres afrikanske kolleger: et som involverer "incitamentering" af styringen af ​​migrationsstrømme. Disse incitamenter har ført til et nedbrud på migranter på steder som Marokko, før de når Europa. Dette er del af en større tendens til outsourcing af styring af migrantstrømme.

Center for Global Kriminologi forsker, David Sausdal, udgav for nylig en artikel i den danske avis Belingske
Artiklen beskriver det problematiske forhold mellem dansk politik og organiseringen og tildelingen af politiressourcer i Danmark. Artiklen af David Sausdal er på dansk, og du kan læse den her.

Center for Global Kriminologi var for nylig vært for et forskningsseminar med titlen: 'Etnografi, fotografering og migration'
Forskningsseminaret blev afholdt i samarbejde med Christian Vium, lektor ved Institut for Antropologi, Aarhus Universitet. Seminaret undersøgte, hvordan sammenlægning af etnografi og fotografering kan hjælpe os med at forstå migration på nye måder.

Som en del af et løbende samarbejde var SafeSeas og Center for Global Criminology med til at værtsbære et ideaslab med titlen: "Usikkerhed, kriminalitet og samarbejde til søs: Nye perspektiver på søfartssikkerhed."
Arrangementet udforskede, hvordan vores tænkning ændrer sig, hvis vi indleder undersøgelse fra havet og ikke landet. Dagen gav mulighed for at udveksle synspunkter om, hvorfor og hvordan det maritime er et sted, hvor vi kan udforske det sociale og politiske forskelligt gennem en linse af internationale relationer, sikkerhedsundersøgelser og antropologi. Du kan læse mere på vores hjemmeside her.

CGC forsker, Christina Jerne, præsenterede artikel med titlen "No logo, no gang: state marketing and radical governance" til Cultural Studies Association (CSA) Conference
Konferencen er afholdt af University of Tulane, New Orleans, Louisiana og finder sted 30. maj 1. juni 2019. Det årlige tema er "Performance, politik, magt".

CGC forsker, Nikolas G. Emmanuel, vil præsentere 'Anvendelser og misbrug af migrationsdata i Afrika' på Africa Grand Challenges Conference i Livingstone, Zambia

Konferencen er afholdt af IAD / Cornell University og SAIPAR og finder sted den 6. til 7. august 2019.

Independent Research Fund Denmark Humanities har tildelt Center for Global Kriminologi to nye projekter
Centerleder Henrik Vigh: Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder i en overgangsretlig tidsalder.
CGC forsker Matthew Carrey: Påvirkning og infrastruktur: Tyrkisk splittelse i Europæisk civilitet. 
Forsker for Center for Global Kriminalitet, Line Richter, præsenterede sin artikel: "Working the borders': Migrant smuggling and the ordinary in a West African community in the Maghreb'' på University of Cape Town den 7. maj
Line præsenteret på et seminar, hvor Institut for Humaniora i Afrika var fungerede som vært. 

CGC forsker, David Sausdal, deltog i P1 'Orientering' - et dansk radioprogram, hvor han talte om afpresning gennem giftige stoffer
Dansk politi undersøger i øjeblikket en sag, hvor en tråd af danske fødevarevirksomheder har modtaget afpresning gennem giftige stoffer. CGC forsker David Sausdal diskuterede i radioprogrammet., hvordan vi kan forstå disse begivenheder. Sendingen begynder kl. 17:29, og du kan finde den her.

CGC forsker, Christina Jerne, formidler sit arbejde i et stand-up show

Christine Jerne turnerer i øjeblikket med 5 andre forskere og komiker, Sebastian Dorset, med det formål at gøre forskning mere tilgængelig og sjovt. Showet arrangeres af Folkeuniversitetet og bliver opført i teatre i Herning, Odense, Aalborg, Aarhus og København.Billetter er tilgængelige her.

Forsker for Center for Global Kriminologi, Christina Jerne, præsenterede artikel på internationalt seminar om Mafia og Anti-Mafia i Europa, Milanos universitet
Christina Jernes artikel, 'Gangs of Øresund: Current moves and praxes' adresserede ekspansionistiske fiaskoer og organisatoriske succeser for bander i Øresundsregionen. Seminaret 'Mafia and Anti-Mafia in Europe' blev arrangeret af 'Monitoring Center on Organised Crime' (CROSS), Universitá di Milano, og samlede en bred vifte af forskere, aktivister, journalister og statsrepræsentanter, der arbejder med fænomener indenfor organiseret kriminalitet i dens mange facetter.
Postdoc David Sausdal var gæst på radioprogrammet 'Aflyttet'

Centerforsker David Sausdal deltog i Radio24Syvs radioprogram 'Aflyttet'. Her fortalte han om, hvordan det danske politis overvågningsarbejde ikke altid er lige så omfattende, som man måske ellers kan ledes til at tro. Lyt med her!

CGC forsker, Line Richter, deltager i Workshop i Dakar, Senegal

CGC forsker, Line Richter, deltager i denne uge i workshoppen, Borderwork. Migrants, Brokers, and European Border Governance in West Africa, som er organiseret af Det Danske Institut for Internationale Studier, og som finder sted på Vestafrikas Forskningscenter i Dakar, Senegal. Til workshoppen vil Line Richter præsentere sin artikel Connecting the dotsEveryday borderwork in Mali and beyond.

CGC forsker, Nikolas G. Emmanuel, udgiver kapitel: Nikolas Emmanuel and Brendan Schwartz, “Chad’s (Il)liberal Interventions and the Making of a Regional Hegemon”, i John Idriss Lahai, Karin von Strokirch, Haward Brasted and Helen Ware (eds.), Governance and Political Adaptation in Fragile States, UK: Palgrave-Macmillan, 2019.

For for få år siden beskrev pressen præsident Idriss Débys regime i Tchad som isoleret, ulovlig og som klamrende til magten. I dag er Chad derimod betragtet som en selvsikker og kritisk regional spiller. Dette kapitel undersøger Chads meteoriske fremgang, og hvordan denne er blevet faciliteret af vigtige stater i det internationale system, hovedsageligt Frankrig, men også USA.

CGC forsker, David Sausdal, udgiver artikel om danske detektivers overvågningsarbejde

Det er blevet teoretisk almindeligt anerkendt at pege på og problematisere en stigning i overvågning. Denne artikel bidrager til denne debat. Følgende et stadig marginalt og dog alligevel endnu afventende antal undersøgelser, der fokuserer på det praktiske dagligdagsniveau af overvågningssystemer, undersøger artiklen etnografisk det daglige overvågningsarbejde hos en række danske detektiver. Læs artiklen her. 

CGC forsker, Line Richter, i P1 Orientering

Hvad vil FNs migrationspagt ændre for de mange migranter, som lige nu er på vej mod Europa? CGC forsker, Line Richter, var i tirsdags d. 11 december inviteret i studiet hos P1 Orientering for at kommentere på den nye migrationspagt, der blev underskrevet i Marokko d. 10 december. 

CGC forskere, Henrik Vigh & David Sausdal, udgiver kapitel om kriminalitetens antropologi

Kapitlet giver en kortfattet redegørelse for kriminalitetens antropologi. Det gør det ved at spore kriminalitetens antropologi fra oprindelsen i det 19. århundrede og helt op til dens nuværende interesser. Derved beskriver den et skridt fra biologisk essentialisme til fokus på transnationale kriminelle strømme og formationer.

Nyt postdoc projekt i samarbejde med CGC: Forsker, Anja Simonsens, postdoc i samarbejde med CGC: Kriminalisering af det humanitære: Fra frivillige til menneskesmuglere i Italien
I lyset af Europas seneste migrationskrise er menneskesmugling karakteriseret af de fleste europæiske regeringer som en voldsom forbrydelse, der udføres af hensynsløse netværk af smuglere, hvis forbryderiske handel skal stoppes. Nye kontra-smuglings operationer har imidlertid ikke involveret transnationale kriminelle medlemmer, men kvinder og mænd, der som led i humanitære organisationers frivillige programmer foretager redningsaktioner ved EU's grænser. Operationer, der søger at redde migranternes liv i deres forsøg på at komme ind i Europa. Formålet med dette postdoktorale projekt er at undersøge kriminaliseringen af det humanitære. Projektet udføres på Center for Migration, Politik og Samfund (COMPAS) hos  Antropologi og Museums Etnografi på Oxford Universitet. Undervejs i projektet vil Anja Simonsen foretage et seks måneders ophold som gæstforsker hos Center for Global Kriminologi (CGC) ved Københavns Universitet blandt specialiserede transnationalt organiserede forskere i kriminologi. Dette ophold vil give hende en enestående adgang til kriminologi og eksperter i menneskesmugling, som vil kunne give værdifuld indsigt i forbrydelsens dynamik.

CGC forsker, Line Richter, til DIGNITY konference d. 4. december

Forsker, Line Richter, vil præsentere til Dignity konferencen 'Everyday Urban Violence and Security in the Maghreb' den 4. december.
DIGNITY og partnere i Tunesien og Marokko inviterer dig til konferencen 'Everyday Urban Violence and Security in the Maghreb' med fokus på Tunesien og Marokko som led i vores fælles arbejde under det danske arabiske partnerskabsprogram. Konferencen bevæger sig ud over makroniveauets fokus og for at løse udfordringerne med "daglig vold og sikkerhed i byerne" med fokus på hverdagsliv og lokale, kommunale og nationale interessenter. Daglige voldsoplevelser er en byrde for et større antal almindelige borgere og udgør en grundlæggende årsag til afventning af sociale og politiske udfordringer og dynamik i Maghreb. Læs mere om konferencen her. 

Line Richter i P1 Supertanker
Banditter i habitter: Hvor er bankverdenens bandepakke?

CGC forskere, Henrik Vigh og David Sausdal, kommenterer på den danske lovgivning og strafferammen omhandlende økonomisk kriminalitet. De danske politikeres opråb om, at man skal være 'tough on crime' gælder nemlig ikke, når snakken går på de såkaldte banditter i habitter, der svindler og har svindlet den danske statskasser for millioner og milliarder af kroner. Læs artiklen 'Banditter i habitter' her. 

David Sausdal i Radio24syv

I mandags d. 5. november var CGC forsker, David Sausdal, inviteret i Det Røde Felt i Radio 24syv, hvor han kommenterede på, hvad menige betjente ofte synes om de flere forskellige detaillove og dekreter politikerne vedtager, fx loven om ‘utryghedsskabende lejre’. Hør udsendelsen i Radio24syv her.

CGC forsker Henrik Vigh i P1 Orientering

I fredags blev CGC forsker Henrik Vigh inviteret i studiet hos P1 Orientering for at snakke om hans igangværende feltarbejde i Tanger, Marokko. Snakken gik blandt andet på informanterne, narkosmugling og andre former for græsekrydsende kriminalitet. Hør udsendelsen her: https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2018-11-02#!01:23:22

CGC forsker Christina Jerne præsenterer forskningsartikel

I sidste uge præsenterede CBC forsker Christina Jerne sin forskningsartikel: "Working under the iceberg without drowning: approaching criminal economies" om kriminelle økonomier til konferencen Diverse Economies and Post-Capitalist Possibilities i Berlin. I denne artikel adresserer Christina etiske og politiske udfordringer i etnografiske undersøgelser af bandeøkonomier.  De centrale tematikker drejede sig om at stille spørgsmålstegn ved måden bandeøkonomier bliver studeret på og konceptualiseret som alternative økonomier og undersøgelsen af implikationerne denne rammedannelse medbringer fra en post-kapitalistisk agenda som teoretiseret af J. K. Gibson-Graham. 

TV2 News spørger CGC forsker David Sausdal om teknologi i kampen mod økonomisk kriminalitet

I denne artikel kommenterer CGC forsker David Sausdal kriminalitet, kryptovaluta og behovet for en støttende lovgivning i kampen mod kriminalelle aktiviteter. Derudover diskuteres der, hvordan kryptovalutaen Blockchain kan anvendes til at forhindre og bekæmpe økonomisk kriminalitet. Læs artiklen på TV2 News.

CGC forsker David Sausdal til Common Session Conference

CGC forsker David Sausdal vil til konferencen Copenhagen Common Session Conference fortælle om det danske politis overvågningsrutiner. Mere specifikt vil han beskrive, hvordan danske detektiver ofte afholder sig fra at anvende bestemte praksisser, da de finder dem i uoverenstemmelse med det, som de faktisk værdsætter ved deres arbejde. Læs mere om konferencen Common Session Conference her. 

Interzones konference i Tanger, Marokko 

I forrige uge (uge 39, 2018) var CRIMTANG projektet vært for den første forskningskonference i Tanger, Marokko. Til konferencen deltog ledende antropologer fra hele verden for at præsentere deres nye idéer og løbende forskningsprojekter, som relaterede sig til problematikker omhandlende grænsekriminalitet og kriminalisering. Konferencen tilbød deltagerne indsigt i de andres discipliner og studieområder samt muligheden for at indgå i dialog omkring de præsenterede projekter og idéer. 

CGC forskere i Tanger, Marokko

Som en del af CRIMTANG projektets indledende faser i feltarbejdet om transnational organiseret kriminalitet, vil forskere fra CGC i løbet af september og oktober 2018 befinde sig i Tanger, Marokko. Feltarbejdet og opholdet i Tanger inkluderer også en forskningskonference med titlen Interzones, hvor ledende forskere fra hele verden vil diskutere problematikker indenfor transnational kriminalitet og kriminalisering. 

Denne artikel ser på, hvordan mennesker taktisk tilpasser sig usikre og farlige kontekster. På baggrund af feltarbejde med de urbane stemmeretsløse mennesker i Vestafrika og marginaliserede vestafrikanere i Europa, belyser artiklen, hvordan perspektiver og praksis er justerede til risikable situationer og livsvilkår. 

Hvad leder politiet efter - og hvordan? Og, vice versa, hvordan er livet for de mennesker, som lever under denne regulerende overvågning? Denne oppositionerende interaktion blev udforsket af panelet - et panel bestående af ti etnografer fra hele verden, som har undersøgt problematikker såsom salg og smugling af narkotika, menneskehandel og smugling, bandekriminalitet og den stigende mængde af overvågning og kriminalisering heraf. 

CGC på Folkemødet

Sammen med rigspolitichefen, Jens Henrik Højberg og formand for Folketingets retsudvalg MF, Peter Skaarup (DF), diskuterede Henrik Vigh og David Sausdal problematikker relateret til en stigning i transnational narkotikahandel, som Danmark står overfor. Læs mere om CGC på Folkemødet her. 

Millioner til drømmeprojekter

Det Europæiske Forskningsråd har netop uddelt prestigefyldte forskningsbevillinger til forskere fra hele verden. Syv topforskere i Danmark er blandt modtagerne. De vil hver modtage cirka 15 millioner kroner til at forfølge deres egne forskningsidéer. Læs mere om bevillingen her. 

15 millioner til projekt om international organiseret kriminalitet

Professor Henrik Vigh har modtaget et Consolidator Grant på 2 millioner euro fra European Research Council til sit projekt ”Criminal Entanglements” der skal lave en omfattende etnografisk undersøgelse af international organiseret kriminalitet. Læs mere om projektet her.