Begivenheder og uddannelse

Master classes

Hver tredje uge afholder vi master classes, hvor vi diskuterer udvalgte værker om kriminalitet og kriminalisering. Alle studerende og forskere med interesse for vores problemfelt er velkomne til at deltage. Kontakt David Sausdal hvis du vil vide mere.

Løbende arrangementer

CRIMTANG projektet

Mellem 2018 og 2022 arrangerer vi tre retræter uden for campus for de forskere, der er affilieret med CRIMTANG-projektet.

I 2018-2021 afholder vi årlige, internationale workshops med fokus på delresultater fra CRIMTANG-projektet. Disse workshops vil blive organiseret i samarbejde med udvalgte medlemmer af CRIMTANGs rådgivende bestyrelse og disse medlemmers respektive institutioner.

I 2022 afholder vi den internationale konference Criminal Entanglements - New Ethnographic Approaches to Transnational Organized Crime. Her vil CRIMTANG-forskergruppen præsentere resultaterne fra deres respektive delprojekter, og i samarbejde med internationale kollegaer vil de udvikle på de centrale analytiske indsigter, der er blevet frembragt i løbet af CRIMTANG-projektet.