Danish – Københavns Universitet

Hos Center for Global Kriminologi studerer vi kriminalitet, kriminalisering og grænsebrydende dynamikker over hele kloden.

Center for Global Kriminologi (CGC) er et tværfagligt forskningscenter med specific fokus på det tiltagende antal af grænsekrydsende kriminalitet og kriminaliseringer, som verden i øjeblikket er vidne til.