Seminar om Kriminalitetens Filosofi

Disse to seminarer vil udgøre den første del af undersøgelserne af kriminalitetsfilosofien, der vil være en del af Oleg Kofoeds arbejde med Center for Global Criminology på Københavns Universitet. Det overordnede mål med de to seminarer er todelt og foldes ud i de to sessioner. Seminarerne ledes af Oleg Koefoed, PhD og Post Doc på CGC.